Các dòng tinh dầu được mix lại từ nhiều dòng tinh dầu thiên nhiên khác nhau. Mix theo chủ đề, mix theo mùa….

-40%
+
Sản phẩm này có nhiều biến thể. Các tùy chọn có thể được chọn trên trang sản phẩm
41.400359.000