Các dòng tinh dầu được mix lại từ nhiều dòng tinh dầu thiên nhiên khác nhau. Mix theo chủ đề, mix theo mùa….

-40%
41.400359.000